Truyện cười: Ai là người tìm ra châu Mỹ?

Truyện cười học đường

Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi bạn Mai lên hỏi:

– Em hãy chỉ cho thầy biết đâu là châu Mỹ?

Mai chỉ trên bản đồ:

– Dạ thưa thầy, đây ạ!

– Rất tốt! Nào, thế bây giờ bạn Tèo hãy nói cho thầy biết ai là người tìm ra châu Mỹ?

Tèo trả lời rất tự tin:

– Thưa thầy, là bạn Mai ạ!

Xem thêm: