Truyện cười: Ba anh người làm

Truyện cười

Một lão nhà giàu có ba anh người làm, nhưng mỗi anh một tính. Anh thì rất cẩn thận, anh thì hay lo xa, còn một anh thì rất lễ phép. Nên là lão hài lòng lắm.

Một hôm, cậu con cả lão đi ra ngoài với anh cẩn thận không may bị ngã xuống ao, anh cẩn thận liền chạy về thưa với chủ:

– Thưa ông, cậy cả vừa bị ngã xuống ao, xin ông cho phép con vớt cậu lên ạ!  Vớt lên được, thì cậu cả đã bỏ mạng rồi. Lão liền vác đòn gánh đuổi anh cẩn thận chạy mất hút. Lão sai anh lo xa đi mua áo quan về liệm anh con cả. Một lúc sau anh này mang về hai cái. Thấy thế ông chủ quát:

– Tại sao mày lại mua hai cái hả thằng kia?

Anh này trả lời:

– Thư ông con mua phòng xa, nhỡ cậu hai có chết đuối thì có cái dùng ngay.

Lão lại vác gậy đuổi đánh anh cẩn thận chạy mất dạng. Nhà chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng chủ.

Một hôm, anh ta cùng một người nữa cáng ông chủ đi chơi ở làng bên. Ðến chỗ lội bùn ngập đến quá mắt cá chân mà anh ta vẫn vui vẻ không kêu ca một lời. Thấy vậy ông chủ khen:

– Tốt lắm, biết chịu khó chịu khổ. Cứ cố gắng rồi đến tết ta sẽ may cho bộ quần áo mới.  Vừa nói đến đấy thì anh lễ phép đặt cáng xuống giữa đống bùn khoanh tay lễ phép nói:

– Con đa tạ ông ạ!

Xem thêm:

Truyện cười: Lý do toàn lời thoại của mẹ.

Truyện cười: Lái xe nhanh quá.

Truyện vui: Có tới hai ngày vui.